Ý cầu nguyện Tháng 8/2019

Ý chỉ chung: Cầu cho các gia đình 

Xin cho các gia đình, nhờ đời sống cầu nguyện và yêu thương, luôn trở nên “trường đào tạo nhân bản” rõ nét hơn.

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm