Ý cầu nguyện Tháng 02/2020

Ý chỉ chung: Cầu nguyện cho toàn thế giới biết lắng nghe tiếng than khóc của những người di dân

Chúng ta hãy cầu xin cho tiếng than khóc của anh chị em di dân, là nạn nhân của việc buôn bán người trái phép, được lắng nghe và quan tâm thỏa đáng.

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm