Cập nhật 31/10/2018 - 9:32 - Lượt xem 861

Chương trình Đại hội mừng kỷ niệm 80 năm TNTT Liên đoàn Giuse Hoàng Lương Cảnh - Giáo phận Bắc Ninh

Chương trình Đại hội mừng kỷ niệm 80 năm TNTT Liên đoàn Giuse Hoàng Lương Cảnh - Giáo phận Bắc Ninh

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

MỪNG KỶ NIỆM 80 NĂM TNTT

CÙNG ĐI VỚI ĐỨC KITÔ

 • NGÀY 10/11/2018
 • 13h00-13h55: Đón tiếp & Khởi động
 • 14h00-14h50: Chào cờ khai mạc
 • 15h00-16h55: Thi Tin Mừng Mác-cô
 • 17h00           : Sinh hoạt cá nhân
 • 18h00-18h45: Ăn tối
 • 19h00-19h10: Khởi động tập trung
 • 19h15-19h45: Thi Tin Mừng Mác-cô
 • 20h00-21h15: Diễn nguyện
 • 21h30-22h30: Chầu trọng thể
 • 23h00: Nghỉ đêm
 • NGÀY 11/11/2018
 • 04h30           : Báo thức
 • 05h00-05h30: Dâng ngày & Thể dục
 • 05h45-06h15: Ăn sáng
 • 06h30-06h40: Chuẩn bị
 • 06h45-06h55: Tập họp
 • 07h00-07h25: Chào cờ
 • 07h30-08h25: Giao lưu với Đức cha và khách mời
 • 08h30-09h30: Thi Tin Mừng Mác-Cô
 • 09h30-10h00: Ôn hát
 • 10h00-11h30: Thánh lễ bế mạc, trao quà & hạ cờ đại hội
 • 11h30           : Ăn trưa và chia tay

BAN TỔ CHỨC


Bài viết mới