Cập nhật 31/10/2018 - 9:32 - Lượt xem 183

Chương trình Đại hội mừng kỷ niệm 80 năm TNTT Liên đoàn Giuse Hoàng Lương Cảnh - Giáo phận Bắc Ninh

Chương trình Đại hội mừng kỷ niệm 80 năm TNTT Liên đoàn Giuse Hoàng Lương Cảnh - Giáo phận Bắc Ninh

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

MỪNG KỶ NIỆM 80 NĂM TNTT

CÙNG ĐI VỚI ĐỨC KITÔ

 • NGÀY 10/11/2018
 • 13h00-13h55: Đón tiếp & Khởi động
 • 14h00-14h50: Chào cờ khai mạc
 • 15h00-16h55: Thi Tin Mừng Mác-cô
 • 17h00           : Sinh hoạt cá nhân
 • 18h00-18h45: Ăn tối
 • 19h00-19h10: Khởi động tập trung
 • 19h15-19h45: Thi Tin Mừng Mác-cô
 • 20h00-21h15: Diễn nguyện
 • 21h30-22h30: Chầu trọng thể
 • 23h00: Nghỉ đêm
 • NGÀY 11/11/2018
 • 04h30           : Báo thức
 • 05h00-05h30: Dâng ngày & Thể dục
 • 05h45-06h15: Ăn sáng
 • 06h30-06h40: Chuẩn bị
 • 06h45-06h55: Tập họp
 • 07h00-07h25: Chào cờ
 • 07h30-08h25: Giao lưu với Đức cha và khách mời
 • 08h30-09h30: Thi Tin Mừng Mác-Cô
 • 09h30-10h00: Ôn hát
 • 10h00-11h30: Thánh lễ bế mạc, trao quà & hạ cờ đại hội
 • 11h30           : Ăn trưa và chia tay

BAN TỔ CHỨC


Bài viết mới

Ý cầu nguyện Tháng 03/2019

Ý chỉ chung: Cầu cho các cộng đoàn Kitô hữu​

Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu, cách riêng các cộng đoàn đang bị bách hại, để họ cảm thầy Đức Kitô luôn gần gũi họ và nhận biết quyền lợi của mình.

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm