Cập nhật 2/10/2021 - 23:21 - Lượt xem 87

TỔNG LIÊN ĐOÀN TNTT VN - Tuyển tập bài hát dành cho Chiên Con và Ấu Nhi 2 (NEW)

Tuyển tập bài hát dành cho Chiên Con và Ấu Nhi 2 (NEW)

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

Caption

 


Ý cầu nguyện Tháng 11/2021

Ý chỉ chung: Cầu nguyện cho toàn thế giới - Cầu cho những người đang sầu khổ, tuyệt vọng

Chúng ta cùng cầu xin cho những ai đang phải đau khổ, chán chường tìm thấy động lực và ánh sáng trong cuộc đời, hầu có thể giúp họ mở ra con đường sống mới theo thánh ý Chúa.

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm