Cập nhật 24/10/2020 - 21:50 - Lượt xem 70

Chúa Nhật 30 thường niên – Năm A

Lời Chúa cho thiếu nhi: Yêu mến Thiên Chúa và người thân cận

Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến

Đồ họa tiếng việt: Ban Truyền Thông TGP Huế


Bài viết đã đăng