Cập nhật 16/8/2020 - 8:56 - Lượt xem 130

Chúa Nhật 20 thường niên – Năm A

Lời Chúa cho thiếu nhi: Lạy Chúa, xin cứu giúp con

Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến

Đồ họa tiếng việt: Ban Truyền Thông TGP Huế