Ý cầu nguyện Tháng 12/2019

Ý chỉ chung: Cầu nguyện cho việc rao giảng Tin Mừng và thăng tiến cầu nguyện:

Chúng ta hãy cầu xin cho mọi tương quan cá vị với Chúa Giêsu luôn được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và đời sống cầu nguyện thâm sâu.

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm