Cập nhật 26/5/2017 - 20:44 - Lượt xem 1586

Tô mầu: Chúa lên trời

Chúa lên trời

Chào bé!

Bé thấy bức tranh bên cạnh có đẹp không? Bé có thấy Chúa Giêsu bay lên trời không? Bức tranh sẽ đẹp hơn nhiều nếu được bé tô mầu. Và để tô cho đẹp, bé cần đọc câu chuyện dưới đây do thánh Marcô kể lại, để hiểu hơn về ý nghĩa của bức tranh:

Đức Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa (Mc 16,15-20)

15 Khi ấy Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."

19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Chúa Giêsu về trời. Trời là nơi hạnh phúc không còn khổ đau. Trời là nơi cuộc sống vĩnh viễn không bị tiêu diệt. Nếu bé yêu mến Chúa Giêsu, gắn bó với Giêsu, chắc chắn bé sẽ được về trời với Chúa.

Nào, để diễn tả tình yêu mà bé dành cho Giêsu, bé hãy click vào dòng chữ dưới đây và tô màu bức tranh “Chúa lên trời” nhé:

CHÚA LÊN TRỜI