Video khác

Đang tải...
Đang tải dữ liệu...

Ý cầu nguyện Tháng 3/2020

Ý chỉ chung: Cầu nguyện cho việc rao giảng Tin Mừng - cầu cho Giáo hội tại Trung Quốc

Chúng ta hãy cầu xin cho Giáo hội tại Trung Quốc luôn kiên vững trong đức tin vào Tin Mừng và phát triển trong tình hiệp nhất.

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm