Video khác

Đang tải...
Đang tải dữ liệu...

Ý cầu nguyện Tháng 6/2021

Ý chỉ chung: Cầu nguyện cho việc rao giảng Tin Mừng - Cầu cho đời sống hôn nhân gia đình

Chúng ta cùng cầu xin cho các người trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân gia đình nhận được nhiều sự nâng đỡ trong cộng đồng Ki-tô hữu; xin cho họ triển nở trong tình yêu cùng với lòng quảng đại, trung thành và kiên nhẫn.

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm